Menova kalkulacka online

Menová kalkulačka je veľkým pomocníkom pri plánovaní dovolenky, investovaní či podnikaní. Jej prostredníctvom sa klient okamžite dozvie akú sumu v mene A dostane za určitý obnos v mene B. Kalkulačky sú denne aktualizované podľa kurzových lístkov jednotlivých finančných ústavov. Tie sa odvíjajú od kurzov určených Národnou bankou Slovenska. Každá inštitúcia však manipuluje s kurzami podľa svojich potrieb.

Práve preto na internete vznikajú stránky, ktoré okrem základnej funkcie menovej kalkulačky, dokážu porovnať výhodnosť kurzov konkrétnych bánk . Zobrazený je aj prípadný poplatok za prevod meny, ten sa totiž môže rovnať až dvom percentám z prevádzanej sumy. To či ste ochotný poplatok hradiť môžete uviesť už  pred vyhľadávaním, inštitúcie vyžadujúce jeho úhradu z neho budú automaticky vylúčené. Nevýhodou týchto počítadiel je, že prevod sa musí uskutočniť výhradne medzi eurom a inou menou. Zadať teda musíte sumu, ktorú chcete na euro previesť. Zvoliť si môžeme, či pôjde o kúpu alebo predaj, a či máme záujem o kurzy devíz (bezhotovostný styk), alebo valút (hotovosť).

Pokiaľ ste verní svojej banke alebo vás informácie z porovnávacích tabuliek neuspokojili, môžete siahnuť po menových kalkulačkách nachádzajúcich sa na stránkach finančných ústavov. Internetové aplikácie na vypočítanie prevodu mien majú dobre spracované Tatra banka a Slovenská sporiteľňa. Ich funkcie sú identické, líšia sa iba esteticky (kalkulačka Slovenskej sporiteľne je o niečo prehľadnejšia) a samozrejme, kurzom podľa ktorého sa operácia prepočítava. Použiteľná je aj aplikácia na stránke UniCredit Bank, no vizuálne stvárnenie je príliš jednoduché a možnosť výberu devízy/valuty absentuje.

Najviac o menách a menovej politike sa dozviete na stránkach Národnej banky Slovenska. Sledovať môžete grafy zobrazujúce vývoj mien v čase a k dispozícii sú aj zložité prehľady kurzov. Spomedzi všetkých bánk je kurzový lístok NBS najkomplexnejší a zahŕňa platidlá väčšiny krajín sveta.

Výborná kalkulačka s denne aktualizovanými údajmi a priamym porovnaním kurzov bánk:

http://openiazoch.zoznam.sk/kurzove-listky/vyber

Vložil Menové kalkulačky | Tagged , , | Zanechať komentár

Kalkulacka mien

Na vplyv kurzov mien v našom regióne vplýva najmä denný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou. Na jeho základe jednotlivé finančné inštitúcie zostavujú aktuálne kurzové lístky. Hodnoty sa v každej banke trochu líšia, preto je vždy lepšie prejsť niekoľko stránok bankových ústavov. Rozdiel medzi spoločnosťami môže byť aj v poplatkoch za prevod meny. V niektorých bankách môže byť zadarmo, v iných je spoplatnený (až 2% s prevádzanej sumy). Stretnúť sa môžete aj s tým, že klienti konkrétnej banky majú zmenárenské služby zadarmo. Vtedy je potrebné počítať ešte lepšie. Pretože zdanlivo výhodný kurz sa môže vďaka poplatkom, ktoré by ste mali vo svojej banke odpustené, nepomerne predražiť.

Univerzálna kalkulačka mien, ktorá by nepotrebovala neustálu aktualizáciu alebo pripojenie k internetu neexistuje. Naozaj spoľahlivé informácie teda získate iba v okne svojho internetového prehliadača alebo na pobočke konkrétnej banky. Jediná všeobecne platná menová kalkulačka je tzv. eurokalkulačka, ktorá počíta s pevne stanoveným konverzným kurzom 30,1260 slovenských korún za 1 euro. V období prechodu na euro boli bežne dostupné v predajniach či trafikách.  Svojho času ich tiež prostredníctvom pošty poskytoval zadarmo štát. V schránke každej domácnosti sa vtedy ocitlo jedno modro-žlté počítadlo, ktoré okrem základného prepočtu mien (kurz bol fixný) zvládalo aj základné matematické funkcie. V súčasnosti ju je možné vyhľadať na internete a aplikáciou na europrepočet disponuje internetová stránka každej banky. Vyberať si tiež môžete z množstva verzií pre určených pre počítače a mobilné telefóny.

Prehľadná a nenáročná kalkulačka sa nachádza na adrese:

http://www.bof.sk/eurocalc.htm

Vložil Menové kalkulačky | Tagged , , | Zanechať komentár

Kalkulacka cistej mzdy

Čiastka, ktorá ja pravidelne preukazovaná zamestnancovi za jeho odvedenú prácu sa nazýva mzdou. Spravidla je vyplácaná raz mesačne bezhotovostným prevodom na účet. Neznalých môže rozdiel vo výške mzdy uvedenej  v pracovnej zmluve a reálnej sume, ktorú obdržia zaskočiť. Hrubá mzda sa tiež štandardne uvádza na pracovných pohovoroch a v rôznych dokumentoch.

Šok je spôsobený tým, že sa zo mzdy strháva séria poplatkov za povinné poistenia a daň. Tá väčšinou tvorí najnákladnejšiu položku, po nej nasledujú starobné (4%), zdravotné (4%) a invalidné (3%) poistenie. Okrem nich sa zo mzdy zráža aj nemocenské poistenie (1,4%) a poistenie v nezamestnanosti (1%).

Keď z hrubej mzdy odpočítate všetky zrážky za poistenie, dostanete sumu, ktorá sa nazýva hrubý základ dane. Od nej sa odráta odpočítateľná položka na daňovníka (približne 303€, no jej výška závisí na viacerých okolnostiach) a výsledok vytvorí upravený daňový základ. Keď z neho vypočítame 19%, vyjde nám výška dane z príjmu. Vďaka daňovému bonusu ju je možné okresať o 20,51€ za každé nezaopatrené dieťa.

Ak by sme v hrubom zarábali 800€ a mali 2 nezaopatrené deti, naša čistá mzda by bola 659,89€. Bezdetný človek by dostal 618,87€. Zamestnávateľ za prácu zamestnanca zaplatí 1081,60€, pretože je povinný hradiť ďalšie odvody. Takáto suma sa označuje aj ako superhrubá mzda.

Pokiaľ hľadáte jednoduchý nástroj na výpočet čistej mzdy, navštívte nasledujúcu stránku. Potrebujete iba dva údaje, výšku hrubej mzdy a počet nezaopatrených detí.

http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/pracujem/mzdy/vypocet-mzdy/40486

Komplexná kalkulačka sa nachádza v linku nižšie. Okrem hrubej mzdy a počtu detí sa vás spýta aj na počet odpracovaných dní v mesiaci, prémie, mzdové príplatky, sociálny fond a benefity, čerpanú dovolenku, nemocenské, účasť v druhom pilieri dôchodkového poistenia atď.

http://www.financnik.sk/financie.php?did=vypocet-cistej-mesacnej-mzdy-rozsireny

Vložil Mzdové kalkulačky, Mzdy a podpora | Tagged , , | Zanechať komentár

Kalkulačka dôchodok

Otázky spojené s dôchodkom trápia nielen tých skôr narodených. Údaje ako vek odchodu do dôchodku, jeho približná výška alebo výhodnosť sporenia v druhom pilieri je možné vypočítať pomocou jednoduchých a pravidelne aktualizovaných internetových kalkulačiek.

Pre výpočet veku odchodu do dôchodku stačí do políčok  zadať mesiac a rok narodenia, pohlavie a počet detí. Počet detí je ale zohľadnený iba u žien. Súčasná legislatíva nárok na odchod do dôchodku upravuje tak, že po roku 2024 bude pre všetkých jednotný, konkrétne 62 rokov. Nezohľadní sa teda pohlavie ani počet detí.

Výhodnosť vstupu do druhého piliera je pre mnohých diskutabilná. Len málokto si totiž môže dovoliť ukracovať svoje súčasné príjmy, hoci aj na účely finančného zabezpečenia vo vyššom veku. Možnosť dodatočného dôchodkového sporenia sa logicky oplatí predovšetkým mladým ľuďom.

Kalkulačky určené na výpočet výšky vyplácaného dôchodku môžeme rozdeliť na oficiálne a neoficiálne. Oficiálna kalkulačka na stránkach Sociálnej poisťovne je pre laika značne neprehľadná a komplikovaná, preto je o výpočet dôchodku lepšie požiadať priamo na pobočke Sociálnej poisťovne. Neoficiálne kalkulačky pracujú s okamžite dostupnými informáciami, lenže nezohľadňujú viaceré premenné, napr. zmenu výšky mzdy v čase. Radšej si teda vopred vypočítajte priemernú hrubú mzdu za celé obdobie, počas ktorého ste boli zamestnaní.  Výsledok je síce orientačný, na získanie prehľadu ale postačí.

Vek odchodu do dôchodku:

http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/dochodkovy-vek.php?mesiac=1&rok=1959&pohlavie=2&deti=1

Druhý pilier:

http://openiazoch.zoznam.sk/dochodkove-sporenie/vypocet

Oficiálna kalkulačka na výpočet výšky dôchodku:

http://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-informativny-vypocet-dochodku/1611s

Neoficiálna verzia:

http://www.finance.sk/dochodok/kalkulacky/dochodkova-kalkulacka/

 

Vložil Kalkulačky sociálneho zabezpečenia, Mzdy a podpora | Tagged , | Zanechať komentár

Kalkulacka hypotéky

Hypotekárny úver je bankový produkt, ktorý je čoraz viac využívaný aj v našich končinách. Žiadajú oň najmä mladí ľudia, ktorí nemajú k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie vlastného bývania. Hypotéka je druh úveru, pri ktorom ako záloha slúži nehnuteľnosť. Môže ísť o nemovitosť, na výstavbu alebo úpravu ktorej sú prostriedky požadované alebo o iný ľubovoľný objekt. Podmienkou však je, aby sa nachádzala v rovnakom štáte ako banka žiadateľa.

Takéto úvery môžeme rozdeliť do dvoch základných druhov: A. účelové – poskytnuté prostriedky musia byť vynaložené na výdavky súvisiace s bývaním, alebo kúpou, či úpravou objektu. B. bezúčelové – tzv. americká hypotéka, prostriedky môžu byť použité akokoľvek. Existujú však aj rôzne podtypy a kombinácie.

Maximálna výška hypotéky je obmedzená LTV faktorom, teda hodnotou nehnuteľnosti na účely pôžičky. Stanovuje ju bankový odhadca a štandardne sa pohybuje na úrovni 70-100% z trhovej ceny.

Doba splatnosti je obdobie, počas ktorého klient musí banke splácať stanovené mesačné splátky. Obvykle je stanovená na 1-40 rokov, no do úvahy treba brať fakt, že klient v dobe splatnosti nesmie prekročiť hranicu 70 rokov veku. Splátky môžu byť počas celého obdobia rovnaké, môžu stúpať alebo naopak klesať. Všetko závisí na dohode s bankou a momentálnej ponuke finančných produktov.

Asi najvýznamnejším faktorom vplývajúcim na výber hypotéky je úroková sadzba. Tá je zväčša vyjadrená za obdobie jedného roka. Môže byť pohyblivá alebo fixná, o nevýhodách a prednostiach každej z možností sa vopred dobre informujte.

Na približný výpočet pravidelných splátok a celkovej sumy, ktorú zaplatíte za úroky je výborný nasledujúci nástroj:

http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/hypotekarna-kalkulacka.php?suma=70+000%2C00&urok=4%2C00&rok=20&interval=12&typ=po

 

Vložil Hypotekárne kalkulačky, Úvery a pôžičky | Tagged , | Zanechať komentár

Kalkulacka leasingu

Leasing je druh zmluvného vzťahu medzi majiteľom predmetu alebo nehnuteľnosti a nájomcom, ktorý predmet alebo nehnuteľnosť za dohodnutú čiastku užíva. Nájom nie je poskytovaný priamo, ale je sprostredkovaný leasingovou spoločnosťou. Majiteľ a leasingová spoločnosť majú uzatvorenú kúpnu zmluvu, predmet nájmu je tým pádom vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. Tá ho za dohodnutú čiastku poskytuje nájomcovi. Po riadnom ukončení leasingovej zmluvy vlastníctvo predmetu nájmu spravidla prechádza na nájomcu. Pri prevode vlastníctva nájomca leasingovej spoločnosti vyplatí vopred určenú zostatkovú cenu predmetu. Suma, za ktorú je predmet po riadnom ukončení zmluvného vzťahu odpredaný je väčšinou symbolická a súvisí s nákladmi na prevod vlastníctva.

Predmet leasingu je zväčša nasledovný: majetkové právo súvisiace s právom užívania nehnuteľnosti, nákladné alebo osobné automobily, technika a rôzne zariadenia.

Pri výpočte výšky leasingovej splátky sa na zreteľ berú nasledovné skutočnosti:

 • Obstarávacia cena – reálna hodnota predmetu lízingu
 • Akontácia –  je časť obstarávacej ceny, ktorá je skladá vopred. Slúži ako záloha za nájomné a je určená v percentách z obstarávacej ceny.
 • Doba leasingu – je vyjadrím dĺžku trvania zmluvného vzťah. Vo väčšine prípadov sa určuje v mesiacoch.
 • Zostatková cena – je zvyšková hodnota, za ktorú je predmet nájmu po uplynutí doby leasingu zanechaný nájomcovi
 • Koeficient navýšenia –  je vlastne náhradou úrokovej sadzby. Znamená pomer pôvodnej obstarávacej ceny predmetu k sume, ktorú zaň nájomca postupne zaplatí.

Po zadaní týchto hodnôt sa dopracujeme k dvom výsledkom:

 • Leasingová splátka – pravidelný mesačný poplatok za užívanie predmetu
 • Konečná cena predmetu – je obstarávacia cena vynásobená koeficientom navýšenia a je k nej pripočítaný koeficient navýšenia

Lízingové spoločnosti alebo banky na svojich stránkach poskytujú kalkulačky, v ktorých je možné podrobne špecifikovať predmet nájmu a na jeho základe je individuálne stanovená akontácia a koeficient navýšenia.

Prepracovaná leasingová kalkulačka je k dispozícii na nasledujúcej adrese:

http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/kalkulator-financneho-leasingu.php

Vložil Úverové, úrokové a leasingové kalkulačky, Úvery a pôžičky | Tagged , | Zanechať komentár

Kalkulačka na výpočet mzdy

Kto by nechcel vedieť podrobnosti o tom, koľko z jeho príjmu ide na odvody, dane alebo rôzne fondy. Tušíte akú celkovú sumu platí zamestnávateľ za vašu prácu a čo všetko jednotlivé položky vo výpočte odvodov znamenajú?

Na začiatok by sme si mali definovať tri nasledujúce pojmy. Superhrubá mzda, je mzda zahŕňajúca odvody a položky do fondov, ktoré za zamestnanca hradí zamestnávateľ. Hrubá mzda obsahuje odvody a dane povinne hradené zamestnancom. Čistá mzda je výsledná suma, ktorú zamestnanec za svoju prácu získa.

Zo mzdy sa vám odpočítavajú nasledujúce položky:

 • Starobné poistenie – je súčasťou slovenského dôchodkového systému. Jeho prostredníctvom sa získavajú prostriedky na výplatu starobných, predčasných, vdovských a sirotských dôchodkov. Pre zamestnávateľa predstavuje položku 14%, pre zamestnanca 4%
 • Nemocenské poistenie – slúži na na kumulovanie financií, ktoré sú poskytované v prípade dočasnej práceneschopnosti. Zamestnávateľ 1,4%, zamestnanec 1,4%
 • Úrazové poistenie –  patrí do kategórie povinných poistení, odpočítava sa iba zo superhrubej mzdy. Úrazové postenie bolo zriadené na ochranu zamestnávateľa, ktorému v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zamestnanca, môže vzniknúť ekonomická záťaž. Zamestnávateľ 0,8%
 • Invalidné poistenie – sa radí do rovnakej kategórie ako starobné poistenie. Okrem výplaty vdovských a sirotských dôchodkov sú z neho hradené aj invalidné dôchodky, na ktoré vzniká nárok pri poklese pracovnej schopnosti. Tá musí byť zapríčinená dlhodobo trvajúcim (viac ako 1 rok) zlým zdravotným stavom. Zamestnávateľ 3%, zamestnanec 3%.
 • Poistenie v nezamestnanosti – v prípade straty zamestnania je z neho vyplácaná podpora v nezamestnanosti. Zamestnávateľ 1%, zamestnanec 1%.
 • Zdravotné poistenie – slúži na získavanie prostriedkov určených na zdravotnú starostlivosť. Zamestnávateľ 10%, zamestnanec 4%.
 • Rezervný fond – musí byť povinne vytvorený na pokrytie neočakávaných výdavkov spoločnosti.Zamestnávateľ 4,8%.
 • Garančný fond – funguje ako ochrana zamestnanca pred platobnou neschopnosťou zamestnávateľa. Zamestnávateľ 0,25%.

Za odvody a poplatky do fondov dohromady zamestnávateľ zaplatí 35,2% z hrubej mzdy zamestnanca. Zamestnancovi je kvôli odvodom hrubá mzda znížená o 13,4%. Daň zo mzdy predstavuje 20% z upraveného daňového základu, na jeho výšku vplývajú dodatočné faktory (nezamestnaný manžel/manželka, počet nezaopatrených detí). Hradí ju zamestnanec.

Ak napríklad v hrubom zarábate 650€ a máte dve nezaopatrené deti, vaša čistá mzda činí 554,67€. Zamestnávateľ za vás ale zaplatí 879€.

Na prehľadný výpočet vašej mzdy môžete použiť nasledujúci kalkulačku, údaje v nej sú aktualizované k januáru 2012:

http://openiazoch.zoznam.sk/kalkulacky/vypocet-cistej-mzdy

Vložil Kalkulačky sociálneho zabezpečenia, Mzdové kalkulačky, Mzdy a podpora | Tagged , , , | Zanechať komentár

Kalkulacka podpora v nezamestnanosti

Riziko straty zamestnania sa stalo súčasťou každodenného života. V prípade, že ste prišli o prácu, máte väčšinou nárok na podporu v nezamestnanosti. Musíte však splniť zákonom stanovené podmienky. Komu teda nárok na dávku prislúcha?  Kedy tento nárok vzniká a zaniká? Ako si ho uplatniť a ako ho vypočítať? To všetko sa dozviete v nasledujúcom článku. Na vyrátanie podpory isto poslúži aj kalkulačka popísaná nižšie.

Nárok na poistenie máte, pokiaľ ste za posledné tri roky pred zaradením do evidencie nezamestnaných boli poistený minimálne dva roky, teda 730 dní. Poistení ste mohli byť zamestnávateľom alebo dobrovoľne. Do nároku na výplatu podpory sa nezapočítavajú dni, kedy ste poberali nemocenské, ošetrovné, materské alebo rodičovské príspevky. Profesionálni vojaci a policajti majú nárok upravený osobitým predpisom. Dávku v nezamestnanosti môžu získať aj cudzinci. Tí musia spĺňať podmienky uvedené vyššie a na území SR musia mať povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt. Je dobré vedieť, že poistený v nezamestnanosti môžete byť už od šestnástich rokov.

Po zaradení do evidencie nezamestnaných získavate nárok na podporu. Zánik na nárok nastáva po uplynutí obdobia 6 (v osobitých prípadoch 4) mesiacov, alebo pri vyradení z evidencie nezamestnaných. Nárok na dávku zaniká aj v prípade odchodu do starobného dôchodku či invalidného dôchodku (pracovná schopnosť musí byť znížená najmenej o 70%). V zákone sú ale aj iné úpravy osobitých prípadov, napr. prerušenie poberania dávok a jeho následná obnova, materská dovolenka, atď.

Na uplatnenie podpory v nezamestnanosti si musíte podiať žiadosť v pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta trvalého pobytu). Podať ju ale môžete aj na úrade práce, spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie nezamestnaných.

Podpora sa poskytuje za konkrétne dni (max. 183) a určuje sa podľa denného vymeriavacieho základu, presnejšie je 50% z neho za každý deň nároku na dávku.

Najjednoduchší spôsob, ako výšku dávky v nezamestnanosti vypočítať je uvedený v nasledujúcom linku. Kalkulačka je prehľadná a obsahuje vysvetlivky:

http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/davka-v-nezamestnanosti-sr.php

Vložil Kalkulačky sociálneho zabezpečenia, Mzdy a podpora | Tagged , , | Zanechať komentár

Kalkulacka stavebne sporenie

Stavebné sporenie je spoľahlivý a výhodný spôsob, akým našetriť na kúpu, stavbou alebo modernizáciu nehnuteľnosti. Bankové produkty s ním súvisiace sú na trhu už desiatky rokov a zákazníkom poskytujú mnoho voliteľných špecifikácií, ktoré závisia na ich možnostiach a požiadavkách. Veľkým plusom pri stavebnom sporení je prémia poskytovaná štátom. Maximálna suma štátnej prémie je momentálne 66,39€. Na to, aby ste ju získali v plnej výške musíte mesačne do sporenia vkladať minimálne 55,325€. Ak by ste na účet vkladali menšie čiastky, na štátnej prémii získate 10% z výšky ročného vkladu. Prémia, ktorú takto získate nepodlieha dani z príjmov. Úroky sa vypočítavajú z vkladov aj zo štátnej prémie a dani z príjmov podliehajú. Štandardne sa pohybujú na úrovni dvoch percent.

Bez preukázania účelu môžete peniaze zo stavebného sporenia vybrať najskôr po šiestich rokoch. Do tohto obdobia musíte dokladovať, na čo ich chcete použiť.

Pri vhodnom kalkulovaní je vďaka stavebnému sporeniu možné dosiahnuť veľmi slušný zisk. Ak máte dostupné finančné prostriedky vo výške 663,9€ ročne, po šiestich rokoch zhodnocovania vďaka štátnej prémii a úrokom zarobíte 818,99€ (po odrátaní DPH). Čistý ročný úrok teda bude pre predstavovať 3,43%. Veľkou výhodou je, že stavebné sporenie môžete mať každý člen vašej rodiny, vrátane detí. Vďaka tomu sa zarobená suma môže ešte zvýšiť.

Ak by ste peniaze zo stavebného sporenia potrebovali predčasne, nie je to žiaden problém. Do dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy môžete peniaze vybrať kedykoľvek, prídete však o štátnu prémiu. Po dvoch rokoch je možné použiť celú nasporenú sumu na účely spojené s bývaním a po šiestich rokoch sú vaše prostriedky úplne voľné.

Kalkulačky dostupné online vám poskytnú dostatočný prehľad. Stačí vložiť sumu mesačného vkladu, aktuálnu úrokovú mieru a počet rokov, počas ktorých plánujete sporiť. V priebehu pár sekúnd dostanete podrobný výpočet všetkých potrebných údajov:

http://openiazoch.zoznam.sk/stavebne-sporitelne/vklady

Vložil Úverové, úrokové a leasingové kalkulačky, Vklady a sporenie | Tagged , , , | Zanechať komentár

Kalkulacka terminovany vklad

Na internete je možné nájsť niekoľko desiatok kalkulačiek na výpočet rôznych parametrov súvisiacich s termínovanými vkladmi. Okrem výšky výnosu je možné vyrátať aj vplyv inflácie na zhodnocované peniaze; či určiť, ktorý z ponúkaných vkladov je momentálne najvýhodnejší.

Klasická kalkulačka na výpočet sumy, ktorú nasporíte pri jednorázovom vklade požaduje iba tri údaje: výšku vkladu, ročnú úrokovú mieru a dĺžku sporiaceho obdobia. Po ich zadaní sa vám zobrazí nasporená suma a výška úrokov, ktorá tvorí váš zárobok. Z výšky úrokov si ale musíte odpočítať daň z pridanej hodnoty, ktorá činí 20%.

Reálna kúpna sila vašich peňazí je po ukončení sporenia značne ovplyvnená infláciou. Ak je na vašom vklade ročný úrok 3% (s DPH = 2,6%) a inflácia počas niektorého roku sporiaceho obdobia tvorí povedzme 3,3%, stratili ste 0,7% z hodnoty vkladu. V prípade, že by ste nesporili a peniaze mali odložené doma, prišli by ste o celú výšku inflácie, teda 3,3%. Sporiť sa teda rozhodne oplatí a pri výpočte reálneho zhodnotenia vašich peňazí vám pomôžu špecifikované kalkulačky.

Na nasledujúcom modele načrtneme výpočet termínovaného vkladu:

Suma, ktorú chcete vložiť na termínovaný vklad je 2000€, aby ste získali slušnú úrokovú mieru, peniaze zaviažete na 3 roky. Ak bude váš ročný úrok 4,2%, po troch rokoch na vklade zarobíte 211€. Z tejto sumy sa vám ale odpočíta DPH, zostane vám teda 168,8€ v čistom. Vďaka inflácii sa ale reálna hodnota vašich peňazí znížila v priemere o 3,3% ročne. Váš ročný zisk z termínovaného vkladu tým pádom činil 0,9%, resp. 0,72% po zdanení. Tri roky šetrenia vám zaručili, že kúpna sila vašich peňazí bude 2043,2€. Keby ste nesporili, bola by ich hodnota iba 1802€.

Dostupné online sú aj kalkulátory pracujúce sa aktuálnymi úrokovými mierami jednotlivých finančných ústavov. Tie vám podľa zadanej čiastky a doby sporenia okamžite vypočítajú, koľko v konkrétnej banke zarobíte, a ktorá z nich pre vás ponúka najvýhodnejšie podmienky.

Výborná kalkulačka na výpočet zhodnotenia vkladu s prihliadnutím na infláciu (ak nechcete zohľadňovať mieru inflácie, zadajte do kolonky nulu):

http://openiazoch.zoznam.sk/nastroje/kalk/hodnotauspor.asp

Najvýhodnejšie úrokové miery a ich okamžité aplikovanie na zadané údaje:

http://openiazoch.zoznam.sk/terminovane-vklady/vyber

Vložil Úverové, úrokové a leasingové kalkulačky, Vklady a sporenie | Tagged , , , | Zanechať komentár