Kalkulacka podpora v nezamestnanosti

Riziko straty zamestnania sa stalo súčasťou každodenného života. V prípade, že ste prišli o prácu, máte väčšinou nárok na podporu v nezamestnanosti. Musíte však splniť zákonom stanovené podmienky. Komu teda nárok na dávku prislúcha?  Kedy tento nárok vzniká a zaniká? Ako si ho uplatniť a ako ho vypočítať? To všetko sa dozviete v nasledujúcom článku. Na vyrátanie podpory isto poslúži aj kalkulačka popísaná nižšie.

Nárok na poistenie máte, pokiaľ ste za posledné tri roky pred zaradením do evidencie nezamestnaných boli poistený minimálne dva roky, teda 730 dní. Poistení ste mohli byť zamestnávateľom alebo dobrovoľne. Do nároku na výplatu podpory sa nezapočítavajú dni, kedy ste poberali nemocenské, ošetrovné, materské alebo rodičovské príspevky. Profesionálni vojaci a policajti majú nárok upravený osobitým predpisom. Dávku v nezamestnanosti môžu získať aj cudzinci. Tí musia spĺňať podmienky uvedené vyššie a na území SR musia mať povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt. Je dobré vedieť, že poistený v nezamestnanosti môžete byť už od šestnástich rokov.

Po zaradení do evidencie nezamestnaných získavate nárok na podporu. Zánik na nárok nastáva po uplynutí obdobia 6 (v osobitých prípadoch 4) mesiacov, alebo pri vyradení z evidencie nezamestnaných. Nárok na dávku zaniká aj v prípade odchodu do starobného dôchodku či invalidného dôchodku (pracovná schopnosť musí byť znížená najmenej o 70%). V zákone sú ale aj iné úpravy osobitých prípadov, napr. prerušenie poberania dávok a jeho následná obnova, materská dovolenka, atď.

Na uplatnenie podpory v nezamestnanosti si musíte podiať žiadosť v pobočke Sociálnej poisťovne (podľa miesta trvalého pobytu). Podať ju ale môžete aj na úrade práce, spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie nezamestnaných.

Podpora sa poskytuje za konkrétne dni (max. 183) a určuje sa podľa denného vymeriavacieho základu, presnejšie je 50% z neho za každý deň nároku na dávku.

Najjednoduchší spôsob, ako výšku dávky v nezamestnanosti vypočítať je uvedený v nasledujúcom linku. Kalkulačka je prehľadná a obsahuje vysvetlivky:

http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/davka-v-nezamestnanosti-sr.php

Mohlo by vás zaujímať:


Tento záznam bol zaslaný Kalkulačky sociálneho zabezpečenia, Mzdy a podpora a označený , , . Záložka je tu.

Similar posts

Komentáre sú uzavreté.